Vi repræsenterer klienter i alle typer af straffesager. Her er et udpluk af vores aktuelle sager:

ATEA-SAGEN

I sagen er der rejst tiltale for bestikkelse og underslæb. Omdrejningspunktet er en konto hos it-virksomheden ATEA, som skulle være anvendt til at bestikke tidligere ansatte i Region Sjælland. Efterforskningen har dog vist, at midlerne på kontoen tilhørte Region Sjælland, og retten skal derfor tage stilling til, om man kan bestikke personer med deres egne penge.

Der skete delvis frifindelse ved retten i Glostrup og sagen er nu anket og starter i Østre Landsret i april 2019.

 

læs mere

TIBETKOMMISSIONEN

Tibetkommissionen havde til formål at undersøge og redegøre for begivenhedsforløbet, som knytter sig til politiets handlinger i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i København i 2012 og ved to senere kinesiske besøg i København i 2013 og 2014, hvor der blev taget flag fra demonstranter i strid med grundloven.

Kommissionens beretning blev afgivet den 18. december 2017 og kan findes i linket nedenfor. Den konkluderer, at der blev givet klart ulovlige ordrer, som medførte, at Københavns Politi greb ind over for demonstranter i strid med beskyttelsen af bl.a. forsamlings- og ytringsfriheden.

Kommissionen konkluderer desuden, at der er blevet givet urigtige, vildledende eller ufyldestgørende oplysninger ved besvarelsen af en række spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg om besøgene.

Kommissionen har fundet, at der er fornødent grundlag for at søge et disciplinært ansvar gjort gældende over for to ansatte i Københavns Politi.

læs mere

PUSHERSTREET-SAGERNE

Sagerne udgør danmarkshistoriens hidtil største hashsag mod 77 personer og var rettet direkte mod miljøet på Christiania.

Midt under en af sagerne opstod der et spørgsmål om, at anklageren på ulovlig vis havde givet politifolkene, der skulle vidne i sagen, instruktioner om, hvem de skulle udpege som gerningsmænd mv.

Man er pt. i gang med at undersøge dette spørgsmål, som kan få stor betydning for de personer, der allerede er blevet dømt i sagerne.

Advokat Mikael Skjødt medvirker i den forbindelse i DR-dokumentaren “De perfekte vidner”, som blev vist på DR1 den 10. januar 2018. Se linket nedenfor for at komme til udsendelsen.

læs mere

PINK PASTA

Sagen handler om en stor politiaktion i Slagelse, hvor der i oktober 2016 blev beslaglagt 50 kilo amfetamin. Sidenhen har politiet fundet yderligere ca. 20 kg amfetamin. Der er således tale om en af danmarkshistoriens største amfetaminsager.

Der er i alt 8 tiltalte i sagen, og der faldt dom i Næstved ret i januar måned. Sagen er nu anket og afventer behandling i Østre Landsret.

læs mere

OPERATION BRORMAND

I februar måned ransagede politiet forskellige adresser i København på baggrund af flere skudepisoder. I den forbindelse fandt politiet et skydevåben samt en signalpistol og et attrapvåben hos 3 brødre. Endvidere blev der hos en 4. person fundet et skydevåben.  Politiet mener, at de pågældende har købt og besiddet adskillige skydevåben.

Sagen starter den 6. september 2017 i Københavns Byret.

læs mere

Her kan du læse om nogle af vores afsluttede sager:

PKK-SAGEN

Sagen er den mest omfattende retssag om terrorfinansiering nogensinde i Danmark. I sagen var 10 kurdere tiltalt for terrorstøtte ved at have indsamlet og formidlet 140 millioner kr. til PKK. Kontorets klient blev frifundet både i byretten og landsretten.

læs mere

LA LIGA

I sagen var der rejst tiltale mod 7 personer for at have organiseret indsmugling af mere end 1,6 ton hash fra Spanien til Danmark.

Anklagemyndigheden påstod 8 års fængsel til vores klient, som de mente var hovedmanden. Sagen endte dog med fuld frifindelse i 2 af 3 forhold, og i sagens sidste forhold blev klienten alene dømt for de 215 kg., som han havde erkendt. Han blev desuden frifundet for at være hovedmand og fik derfor alene en straf på 3 års fængsel.

Anklagemyndigheden har ikke anket sagen.

læs mere

SAGEN MOD AARHUS LOKALBANK VEDR. KURSMANIPULATION

Sagen omhandlede påstået kursmanipulation ved handel med bankens egne aktier og var rejst mod banken og 3 tidligere medarbejdere.

læs mere

JOINTFABRIK PÅ CHRISTIANIA

I efteråret 2016 slog politiet til mod Christiania og ryddede en ejendom, som efter politiets opfattelse var en jointfabrik.

Det var politiets opfattelse, at jointfabrikken blev ledet af personer med tilknytning til organiseret kriminalitet, og at der skulle være produceret mellem 96.000 – 144.000 joints indeholdende samlet i alt mellem 170 – 252 kilo hashmix.

Kontorets klient, som efter anklagemyndighedens opfattelse var leder af fabrikken, blev dømt i overensstemmelse med sin tilståelse og fik 2 års fængsel.

læs mere

HØJESTERET FRIFINDER MAND, DER SMED FODLÆNKE OG GIK

Sagen handlede om, hvorvidt en person, der afsonede med fodlænke, kunne idømmes straf, da han tog fodlænken af og forlod sin bopæl. Manden blev frifundet i Højesteret, der fandt, at der ikke var hjemmel til at pålægge straf.

læs mere

TO UNGE FRIFUNDET FOR DRABSFORSØG I NØRREBROPARKEN

I sagen var der rejst tiltale for drabsforsøg mod to unge mænd. De to mænd blev begge frifundet for drabsforsøg og alene dømt for grov vold.

Da det nu var fjerde gang i træk, at vi oplevede, at der skete frifindelse i en sag om drabsforsøg, kritiserede vi efterfølgende anklagemyndigheden for at ”skyde over målet” ved at rejse tiltale for drabsforsøg i sager, der i virkeligheden drejede sig om grov vold.

læs mere

16 ÅRIG DRABSSIGTET LØSLADT I GRUNDLOVSFORHØR FOR VANLØSEDRABET

Sagen drejede sig om drabet på en person med en stærk rockerrelation. For at få de sigtede til at melde sig selv, havde politiet offentliggjort deres identitet i pressen. Da vores klient blev løsladt i grundlovsforhøret, kunne politiets fremgangsmåde have medført, at han blev mål for et hævntogt. Der kom navneforbud i sagen, og klienten blev senere frifundet for drab.

læs mere

DANMARKSHISTORIENS STØRSTE STRAFFESAG MOD 16 ROCKERE I FORBINDELSE MED BANDEKRIGEN

Sagen omhandlede flere drabsforsøg, grov vold og et våbenlager under den seneste bandekonflikt.

læs mere

DANSKER UDLEVERET TIL TYSKLAND FOR NAZI-MUSIK

Sagen omhandlede udlevering af en dansker til Tyskland efter den Europæiske Arrestordre. Den danske mand skulle have produceret højrenationalistisk musik og blev udleveret, men sagen blev senere opgivet. Klienten har nu fået erstatning fra Tyskland for uberettiget frihedsberøvelse.

læs mere

TO PERSONER FIK MILDERE STRAF I HØJESTERET FOR HJEMMERØVERI

I sagen var der rejst tiltale efter den skærpede strafferamme i røveribestemmelsen vedrørende egentlige hjemmerøverier. Både byretten og landsretten havde idømt de to tiltalte 5 års fængsel, men Højesteret fastslog, at der ikke var tale om et egentligt hjemmerøveri og nedsatte straffen til 1 ½ års fængsel.

læs mere