Mikael Skjødt Advokatfirma

Advokatfirmaet Naja Wærness Larsen

Eksperter i strafferet og proces –   Møderet for Højesteret

  • Loyalitet
  • nærvær
  • viden

Om Mikael Skjødt Advokatfirma

Mikael Skjødt Advokatfirma er et kontorfællesskab bestående af Mikael Skjødt Advokatfirma og Advokatfirmaet Naja Wærness Larsen. Vi beskæftiger os udelukkende med straffesager og har opnået en betydelig viden inden for området, hvorfor vi er blandt landets førende og foretrukne forsvarsadvokater.

Loyalitet, nærvær og viden er afgørende for et godt resultat. Derfor tilrettelægger vi forsvaret i tæt samarbejde med den enkelte klient. Det tætte samarbejde er vigtigt både for os og for vores klienter. Hos os kan du derfor altid få hurtig kontakt til din forsvarer.

Vi vægter faglighed meget højt, og vi er begge eksterne lektorer på Københavns Universitet, hvor vi i flere år har undervist i fagene strafferet og straffeproces.

Kontorfællesskabets stifter, Advokat Mikael Skjødt, har deponeret sin bestalling og er fra den 1. oktober til den 31.december 2019 konstitueret som Landsdommer i Østre Landsret.

Se mere under sager

Det frie forsvarervalg

I Danmark er der frit valg af forsvarsadvokat. Det betyder, at det er dig selv, der bestemmer, hvem du ønsker som din forsvarer, og du kan til enhver tid skifte advokat.

Advokatens salær fastsættes af domstolene efter faste retningslinjer. Udgiften er således den samme, uanset hvilken advokat du vælger.

Det er med andre ord ikke dyrere at vælge sin egen forsvarsadvokat.

Generelle oplysninger

Advokaterne i Mikael Skjødt Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Mikael Skjødt er omfattet af ansvarsforsikring tegnet hos HDI Gerling under policenummer 156-08656563-14006. Advokatfirmaets CVR-nr. er 32576427.

Advokat Naja Wærness Larsen er omfattet af ansvarsforsikring tegnet hos HDI Gerling under policenummer 156-08285362-30026. Advokatfirmaets CVR-nr. er 39284553.

Begge advokatfirmaer drives personligt og benytter ikke lovvalgs- eller værnetingsaftaler.

Advokatfirmaet Mikael Skjødt har konto i Handelsbanken med reg.nr. 7633 og kontonr. 1043570.

Advokatfirmaet Naja Wærness Larsen har konto i Banknordik med reg.nr. 6504 og kontonr. 3062054114.

Salæret i straffesager fastsættes af retten ud fra nogle vejledende takster, der gælder for alle advokater, der virker som forsvarere. Salæret bliver udregnet på baggrund af en grundsats pr. time på 1.755,00 kr. + moms, i alt 2.193,75 kr. Du kan finde domstolenes takster her.