Mikael Skjødt Advokatfirma

Eksperter i strafferet Møderet for Højesteret

  • Loyalitet
  • nærvær
  • viden

Om Mikael Skjødt Advokatfirma

Vi beskæftiger os udelukkende med straffesager og har opnået en betydelig viden inden for området. Vores forsvarsadvokater er af samme grund blandt landets førende og foretrukne, når der er behov for advokatbistand under en straffesag.

Loyalitet, nærvær og viden er afgørende for et godt resultat. Derfor tilrettelægger vi forsvaret i tæt samarbejde med den enkelte klient. Det tætte samarbejde er vigtigt både for os og for vores klienter. Hos os kan du derfor altid få hurtig kontakt til din forsvarer.

Vi vægter faglighed meget højt, og firmaets advokater er begge eksterne lektorer på Københavns Universitet, hvor de i flere år har undervist i fagene strafferet og straffeproces.

Firmaets stifter, advokat Mikael Skjødt, har været forsvarsadvokat i mere end 10 år og har repræsenteret klienter i nogle af danmarkshistoriens største straffesager. Han har møderet for Højesteret og har ført flere principielle straffesager for landets højeste domstol.

Se mere under sager

det frie forsvarervalg

I Danmark er der frit valg af forsvarsadvokat. Det betyder, at det er dig selv, der bestemmer, hvem du ønsker som din forsvarer, og du kan til enhver tid skifte advokat.

Advokatens salær fastsættes af domstolene efter faste retningslinjer. Udgiften er således den samme, uanset hvilken advokat du vælger.

Det er med andre ord ikke dyrere at vælge sin egen forsvarsadvokat.

generelle oplysninger

Advokaterne i Mikael Skjødt Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, er en del af Advokatsamfundet og er omfattet af advokatfirmaets ansvarsforsikring tegnet hos HDI Gerling under policenummer VAS1301513. Advokatfirmaets CVR-nr. er 32576427.

Advokatfirmaet drives personligt af advokat Mikael Skjødt og benytter ikke lovvalgs- eller værnetingsaftaler.

Advokatfirmaet har konto i Handelsbanken med reg.nr. 7633 og konto nr. 1043570.

Salæret i straffesager fastsættes af retten ud fra nogle vejledende takster, der gælder for alle advokater, der virker som forsvarere. Salæret bliver udregnet på baggrund af en grundsats pr. time på 1.740,00 kr. + moms, i alt 2.175,00 kr. Du kan finde domstolenes takster her.