Advokat (H)

Mikael Skjødt

Advokat Mikael Skjødt har deponeret sin bestalling og er fra den 1. oktober til den 31. december 2019 konstitueret som Landsdommer i Østre Landsret.

Advokat (L)

Naja Wærness Larsen

Naja har en fortid som anklager og har derfor et stort kendskab til anklagemyndighedens og politiets arbejde, herunder efterforskningsmetoder, tiltalevurderinger, klagemuligheder mv. Det giver en stor fordel i hendes virke som forsvarer.

Naja har en bred erfaring med behandling af straffesager i retten – fra små bødesager til store nævningesager, både i byret og landsret. Naja har behandlet mange personfarlige sager og har under sin tid hos Rigsadvokaten været med til at udvikle en tværgående uddannelse om cybercrime og har derfor stort kendskab til disse sager. Derudover har Naja flere års erfaring med behandling af særlovssager, fx færdselssager, narko- og våbensager, sager om arbejdsmiljø, dyreværn mv.

Naja bruger bl.a. sin fritid på at undervise studerende på jurauddannelsen på Københavns Universitet og er ekstern lektor i fagene Specialstrafferet (særlovgivningen) og Grundlæggende strafferetspleje (straffeproces).

Naja har således både en stor teoretisk og praktisk erfaring med strafferet/straffeproces og behandler alle sager med grundighed og engagement.

Naja bruger derudover en del af sin fritid på frivilligt arbejde og har bl.a. i 8 år været projektleder for Netværket for Studerende Fanger under Ungdommens Røde Kors, som er et projekt, der hjælper indsatte med at studere under afsoning.